Rohlik.cz и Košík.cz разширяват капацитета си

Публикуван: 23.3.2020 г. Свързани страни:  България България

Rohlik.cz и Košík.cz работят с увеличен капацитет

Rohlik.cz регистрира увеличение на броя на поръчките с 25% поради разпространението на коронавируса. Онлайн магазинът е наел повече складови работници и куриери в отговор на търсенето. Košík.cz увеличава складовите мощности и техническото оборудване, за да се подготви по-бързо за повечето поръчки. Всеки ден компанията складира над 100 тона стоки и сега обучава десетки нови работници. Košík.cz също представи нов онлайн магазин, съчетан с възможността да  разпространява готови ястия заедно с компанията DoDo.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София