Rohlik.cz увеличава броя на доставчиците и оборота до 9,2 милиарда чешки крони

Публикуван: 13.2.2023 г. Свързани страни:  България България

Онлайн порталът Rohlik.cz увеличава броя на доставчиците и оборота си до 9,2 милиарда чешки крони

Компанията VELKÁ PECKA, 100% собственост на Rohlik Group и управляваща онлайн магазина за хранителни стоки Rohlik.cz, регистрира увеличение на броя на доставчиците - дребни фермери с 20% за годината, приключваща на 30 април 2022 г. Над 700 000 клиенти са пазарували от нея. Това е с 40% повече на годишна база. Инвестира в напълно автоматизиран склад в Хръщани. Автопаркът се състои от над 500 превозни средства задвижвани с природен газ. В момента инвестира в изцяло електрически автомобили. Оборотът е нараснал до 9,20 милиарда чешки крони от 7,52 милиарда чешки крони.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София