SDA: Делът на автомобилите с алтернативно задвижване в регистрациите е 21,4 процента

Публикуван: 14.4.2023 г. Свързани страни:  България България

През първото тримесечие на 2023 г. автомобилите с бензинов двигател са имали най-голям дял от общите регистрации на превозни средства в Чехия, т.е. 66,88%.

Това съответства на 37 679 коли. Асоциацията на вносителите на автомобили (SDA) информира още, че на второ място е дизелът с 25,04% (14 105 броя). и следват автомобилите с електрическо задвижване 1317 бр., бензин+електричество (1205), дизел+пропан-бутан (923) и дизел+електричество (75). Регистрираните леки автомобили с хибридно-електрическо задвижване са 9730, от които plug-in хибридите са 1280. Регистрацията на колите с алтернативно задвижване нараства до 12 036 автомобила от миналогодишните 8788 автомобила. Делът на колите с алтернативно задвижване е 21,4%.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София