Skip Pay: 60 процента от чехите използват виртуална карта

Публикуван: 21.4.2023 г. Свързани страни:  България България

60% от чехите използват виртуална карта в мобилния си телефон или часовник, за да плащат.

21% от анкетираните избират комбинация от пластмасова и виртуална, а 19% плащат изключително с пластмасова карта. Това сочи проучване на платежната услуга Skip Pay. Пластмасовите карти се използват изключително от поколението 40+, по-често от жените. Виртуалната карта е избор на млади хора под 40 години и по-често мъже. Той е екологичен и благодарение на потвърждаването на транзакции с помощта на биометрични данни, още по-сигурен. Услугите Skip Pay (ČSOB) се използват редовно от 130 000 чехи като редовна платежна услуга.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София

Cookies