ŠKODA патентова осветени закопчалки за колани

Публикуван: 24.11.2020 г. Свързани страни:  България България

Компанията иска да ги направи по-видими през нощта

Чешкият автомобилен производител Škoda представи осветена закопчалка за колани, с която се надява да подобри безопасността. Тя използва светодиоди, способни да генерират светлина с различен цвят. Когато седалката е празна, светодиодите светят в бяло с цел да посочат къде е закопчалката. Щом на седалката седне човек, светодиодите се оцветяват в червено с идеята да напомнят на пътника да закопчае колана си. Щом коланът бъде поставен, закопчалката светва в зелено. Шофьорът може да програмира закопчалката да свети непрестанно или да премигва, правейки я още по-забележима нощем. Škoda сподели, че закопчалката все още е във фаза на проучвания и разработка, и не потвърди кога тя може да влезе в масово производство. Някои модели на Audi вече имат закопчалки, обградени от бели светодиоди, но те са по-малко развити и са пригодени за удобство, а не безопасност. Закопчалката е най-новата иновация от Škoda. През 2019 компанията подаде 94 патентни заявки за регистрацията на нови технологии. Това е най-високият брой патентни заявки, подадени в една година в Чехия. Škoda обедини силите си и с някои стартиращи компании в Израел. През 2016 Škoda основа Škoda Digliab с цел откриването на стартиращи компании, разработващи технологии, които може да са от полза за автомобилния производител.

Източник: https://www.economy.bg/

Изготвено от екип на ЧехТрейд София