ŠKODA AUTO въвежда управление на цифрови линии в Квасини

Публикуван: 24.4.2019 г. Свързани страни:  България България

ŠKODA AUTO въвежда управление на цифрови линии в Квасини

Резултат с изображение за ŠKODA AUTOПроизводствената фабрика ŠKODA AUTO в Квасини е първата, където проектът dProduction се въвежда като част от дигитализацията на сглобяването. Неговите основни елементи са интерактивни и визуализационни панели, чрез които служителите разполагат с необходимата информация за правилна ориентация на работното място, работни потоци и инструкции за монтаж. Общата инвестиция във въвеждането на новия проект при прехода към индустрия 4.0 надхвърли 30 млн. CZK. След оценка на функционирането на новата система на практика, dProduction ще бъде въведена и в други производствени предприятия на автомобилостроителя.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София