ŠKODA AUTO нае 250 работници в завода във Врхлаби

Публикуван: 14.11.2022 г. Свързани страни:  България България

Заедно с въвеждането на 20-сменна производствена система в завода във Врхлаби, ŠKODA AUTO нае приблизително 250 нови служители.

Председателят на профсъюза KOVO Врхлаби, Яромир Кобрле сподели, че автомобилната компания също е използвала агенции отчасти по време на набирането на персонал. Той добави, че е необходимо да се увеличи и броят на работниците в службите за служители, така че освен всичко друго да се осигури и необходимия кетъринг. Скоростните кутии DQ200, които от Врхлаби отиват не само за автомобили ŠKODA, но и за концерна Volkswagen, започнаха да се произвеждат в много по-големи количества от ноември 2022 г. Общо техния брой ще бъде до 690 хиляди скоростни кутии на година.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София