Solitea купува словенската IT компания Vasco

Публикуван: 4.8.2022 г. Свързани страни:  България България

Solitea се съгласи да придобие 100% от словенската компания Vasco computer engineering, която разработва и продава корпоративни ИТ системи.

Vasco ще попадне в словенската компания SAOP, която Solitea притежава и обединява компании, опериращи на хърватския, словенския и сръбския пазар. Васко се занимава с програмиране и продажба на системи и приложения за управление на човешките ресурси, счетоводство, търговия на дребно, едро и архивиране на документи. Решението му се използва от над 4200 клиенти, предимно от малки и средни предприятия.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София