TEDOM ще достави когенерационни агрегати за BOSCH

Публикуван: 27.8.2020 г. Свързани страни:  България България

TEDOM и BOSCH Thermotechnik са сключили договор за доставка на когенерационни агрегати.

CHP UNITS - TEDOMTEDOM заяви, че цялото портфолио от агрегати на Buderus Loganova, под което BOSCH Thermotechnik досега предлага своите продукти, ще бъде заменено от когенерационни агрегати TEDOM. Рамковото споразумение между двете компании включва доставката на малки и средни когенерационни съоръжения за природен газ с електрическа мощност 30-530 кВт.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София