TPCA ще възобнови производството си най-рано на 18 май

Публикуван: 4.5.2020 г. Свързани страни:  България България

Производителят на автомобили TPCA възнамерява да възобнови производството си най-рано на 18 май

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA) ще възобнови производството на автомобили не по-рано от 18 май 2020 г. Производителят на автомобили информира, че причината е развитието на епидемията. Компанията продължава да прилага десетки мерки за безопасно стартиране на производството.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София