Valeo инвестира 100 милиона CZK за тестване на полигон в Миловице

Публикуван: 10.9.2020 г. Свързани страни:  България България

Валео Груп ще инвестира, въз основа на Меморандума за сътрудничество с Централночешкия регион, 100 милиона CZK през следващите 10 години в района на бившето летище Миловице - Божи Дар.

Тук в сътрудничество с местните технически университети трябва да се създаде полигон за тестови инженери и техници. През 2020 г. Valeo Group представи прототип на автономен електрически дроид, предназначен за доставка на храна в градовете в САЩ. Той използва редица сензори от чешкия център за разработка в комбинация с технология за изкуствен интелект за координиране на шофирането. Чешките учени от Valeo вече имат над 70 патента.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София