Vítkovice пое 50 процента дял в Linde Vítkovice

Публикуван: 13.1.2023 г. Свързани страни:  България България

Vítkovice купи 50% дял в Linde Vítkovice от групата Linde.

Компанията, която работи на пазара за производство и пълнене на порест материал в ацетиленови бутилки, ревизия на бутилки за технически газове и екологично рециклиране на ацетиленови бутилки, досега беше собственост при равни дялове на шведската Linde Sverige и Vítkovice. Транзакцията се състоя през седмицата на 2 януари 2023 г. Компанията поема акциите в тези дни. Закупуването на дела има за цел да даде възможност на компанията да развива бизнеса си в областта на техническите газове, чистата мобилност и енергията.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София