VÍTKOVICE STEEL увеличава производството на продукти от стомана, със 7%

Публикуван: 6.9.2019 г. Свързани страни:  България България

VÍTKOVICE STEEL увеличава производството на продукти от стомана, със 7%

През 2019 г. VÍTKOVICE STEEL постепенно ще реализира инвестиции, свързани с обновяването на кранове във всички производствени операции. Резултатът е от годишния доклад, публикуван в Търговския регистър на 3 септември 2019 г. Компанията също така заяви, наред с други неща, че нетният оборот за 2018 г. се увеличава годишно до 15,48 млрд. CZK от 13,75 млрд. CZK. Производството на горещовалцувани стоманени изделия е нараснало със 7% до 587 487 тона.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София