Vodafone с ръст на потребителите в Чехия

Публикуван: 6.2.2020 г. Свързани страни:  България България

Броят на мобилните клиенти на Vodafone нараства до 3,989 милиона

Резултат с изображение за „vodafone czech republic a.s“В края на януари 2019 г. броят на мобилните клиенти на Vodafone Group в Чехия нарасна от 3,910 милиона на 3,989 милиона. Делът на тарифните клиенти нараства от 69.4% на 70.6%.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София