Zentiva инвестира 30 млн. евро в разширяване на завода си в Прага

Публикуван: 28.1.2019 г. Свързани страни:  България България

Zentiva инвестира 30 млн. евро в разширяване на завода си в Прага

Фармацевтичната компания Zentiva ще инвестира 30 млн. евро за разширяване на производствената си база в Прага. Целта е да засили производствените мощности и позицията си в областта на генеричните препарати в Европа. Това заяви в момента ръководителят на промишлените операции на Zentiva Томас Кьоне.
Всяка година в Прага се произвеждат 120 милиона опаковки, предназначени за разпространение в Европа.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София