Zentiva се разшири на нови пазари, оборотът надхвърли 22 милиарда CZK

Публикуван: 13.7.2022 г. Свързани страни:  България България

През 2022 г. Zentiva ще продължи да си сътрудничи с Covis Pharma във връзка с дистрибуцията на избрани лекарства в Европа.

Освен това планира постепенно да разшири нови пазари. Годишният отчет на фармацевтичната компания показва още, че тя е увеличила нетния си оборот за 2021 г. до 22,12 милиарда CZK от 19,86 милиарда CZK през предходния период. Това увеличи икономическия резултат след данъчно облагане до 715,99 милиона CZK от 46,35 милиона CZK. Компанията е похарчила 565,711 милиона CZK за научноизследователска и развойна дейност. През 2021 г. групата се разшири на нови пазари в Испания, Холандия и Австрия. В отговор на пандемията, тя увеличи доставките си на болкоуспокояващи лекарства, такива за температура и дезинфектанти.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София