PŘÍZNIVÉ VYHLÍDKY PRO NĚMECKOU EKONOMIKU

Veröffentlicht: 30.08.2013 Ähnliche Länder:  Deutschland Deutschland

PŘÍZNIVÉ VYHLÍDKY PRO NĚMECKOU EKONOMIKU

Zatímco počátkem roku 2013 nebyly vyhlídky německé ekonomiky nejoptimističtější, po nejistém rozjezdu v prvním čtvrtletí s sebou druhý kvartál přinesl výrazný růst. Klíčovou roli sehrály zvýšené výdaje spotřebitelů, které rostly o 0,8 procenta vůči předešlému roku, stejně tak i celkové investice, které zaznamenaly nárůst o 0,6 procenta. Pozitivní trend potvrdila i aktuálně stoupající hodnota Indexu podnikatelského klimatu, zveřejňovaným mnichovským institutem IFO, který měří nálady a očekávání německých podnikatelů.

Indikátor podnikatelského klimatu výrazně rostl především ve zpracovatelském průmyslu, kde produkce stoupla o 1,5 procenta. Zároveň jsou i současná očekávání firem mnohem kladnější, než tomu bylo v uplynulých měsících. Exportně orientované firmy počítají i nárůstem poptávky ze zahraniční, což je dobrý signál pro české exportéry, které z jedné třetiny vyvážejí právě do Německa.  

I ve stavebnictví se firmy mohly radovat z většího počtu zakázek, které nemohly být kvůli dlouhé zimě uskutečněny v jarních měsících.

Investicím ve stavebnictví napomohly i veřejné investice před zářijovými volbami do spolkového sněmu.jedeme vzhůru

V oblasti obchodu byl zaznamenán mírný pokles. Podstatně lépe než maloobchod na budoucí vývoj nahlížejí velkoobchodní firmy, které jsou poprvé od dubna se svou momentální obchodní situací spokojeni.

Německo počítá s příznivým vývojem i v ostatních oblastech ekonomiky. Za celý rok 2013 se tak na příklad očekává nárůst zaměstnaných o 250 tisíc. Kupní síla spotřebitelů by měla díky stále se zvyšujícímu reálnému příjmu vzrůst o 1 procento oproti loňskému roku. Vládní rozpočet počítá s deficitem 5 miliard Euro, což představuje 0,2 procenta nominálního HDP. Vzhledem ke špatné situaci na začátku roku, kdy nejistota ohledně dalšího vývoje konjuktury silně ovlivnila spotřebitele i investory, by mělo reálné HDP za rok 2013 zaznamenat nárůst „pouze“ o 0,6 procenta. Pro rok 2014 se však počítá s jeho nárůstem již okolo 2 procent.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Düsseldorfu.