Měli by se zahraniční pracovníci ve Švédsku stát členy odborů?

Published: 13.06.2021 Related countries:  Sweden Sweden

Pro mnoho mezinárodních pracovníků ve Švédsku nemusí být vstup do odborů něčím, co vás napadne, zvláště pokud to není ve vaší domovské zemi běžné. Ale jsou výhody a klíčové věci, které je dobré vědět při zvažování připojení do švédského systému.

Postavení odborů je ve Švédsku jedno z nejsilnějších na světě, přičemž členem nějakého z odbůrů je přibližně 70 procent pracovníků.

Můžete se rozhodnout vstoupit do odborů, které se konkrétně vztahují k vaší profesi (například „Lärarförbundet“ pro učitele, „Sveriges Ingenjörer“ pro inženýry), nebo do odborů, které pokrývají širší škálu. Švédské odbory jsou seskupeny do tří zastřešujících organizací: Švédská odborová konfederace (LO), která je tradičně silná pro dělnické profesionály, Konfederace pro profesionální zaměstnance (TCO), která tradičně slouží pro úředníky, a Švédská konfederace profesních sdružení (Saco).

Jedním z důvodů, proč se někteří lidé připojují k odborům, je víra, že to dává pracovníkům více pravomocí organizovat se a získat lepší podmínky ve skupině, ale existují i určité výhody pro jednotlivé členy. Podívejme se na některé z nejběžnějších, které mohou být rozhodujícím faktorem v tom, zda se rozhodnete vstoupit do odborů, a v tom, které odbyry si vyberete.

Pomoc v probíhajícím zaměstnání

Základní funkce odborů, kterou většina lidí bude znát, je jejich role prostředníka při jakýchkoli sporech nebo jednáních mezi vámi jako zaměstnancem a zaměstnavatelem.

V případě ukončení pracovního poměru nebo propuštění (což jsou dva různé způsoby, jak můžete přijít ve Švédsku o práci) máte nárok na konzultace s vaší odborovou organizací, zatímco v případě nadbytečnosti by měli zaměstnavatelé před oznámením zaměstnanci sdělit svůj záměr odborům. Pokud existuje podezření na nespravedlivé propuštění, vaše odborová organizace za vás obvykle vyjedná podmínky, a v případě potřeby přesune zaměstnavatele k pracovnímu soudu.

Pomoc s rozvojem kariéry

Mnoho odborů nabízí informace o statistikách platů ve vašem odvětví, a poskytuje vám konkrétní údaje o tržní sazbě, se kterými můžete pracovat při příštím vyjednávání o platu.

Často je k dispozici i další pomoc, například recenze životopisů a kariérní koučing, i když často jsou tyto služby k dispozici pouze ve švédštině. A také můžete mít nárok na finanční podporu na pokrytí nákladů na školení a materiály související s prací.

Odbory také často nabízejí svým členům přednášky a kurzy zdarma; Unionen pořádá workshopy na témata od zvládání stresu při práci až po to, jak efektivně organizovat schůzky pro své členy po celé zemi, zatímco kurzy Ledarny se zaměřují na to, aby se staly lepším šéfem, a další odbory mají kurzy speciálně zaměřené na učitele, zdravotníky, inženýry a jiné obory.

Opět platí, že se většinou budou konat ve švédštině, takže pokud dosud jazyk plně neovládáte, je dobré kontaktovat jakoukoli odborovou organizaci, kterou zvažujete, a zeptat se, jaký profesní rozvoj je k dispozici v angličtině.

Finanční podpora

Nejsou to jen o náklady na školení, které by mohly být hrazeny vaším odborem.

Pokud jste členem odborové organizace, je často možné získat slevu na hypotéku nebo jiný úvěr; je to proto, že vás banky považují za méně rizikového, částečně kvůli pojištění příjmu, které vysvětlíme později.

Mezi další nabídky mohou patřit slevy s určitými cestovními partnery (hotely, vlakové společnosti a takzvané sommarstugor), online kurzy, pojistky (jako je pojištění domácnosti, cestování a dalších benefitů mimo pojištění příjmů, které je obvykle již zahrnuto), zdraví a fitness (tělocvičny nebo dokonce lázně), předměty pro volný čas (knihy) atd.

Kollektivavtal

Kolektivní smlouvy, známé ve švédštině kollektivavtal, jsou souborem pracovních dohod, na nichž se dohodnou zaměstnavatelé a zástupci odborů.

Obvykle regulují mzdy (například nastavením platových pásem pro různé tituly nebo odpovědnosti), pracovní podmínky (včetně maximálního počtu hodin týdně, přesčasů za hodiny mimo váš běžný pracovní týden atd.), dovolené (mnoho z nich nabízí týden placené dovolené navíc) navíc k pěti týdnům ročně, což je zákonné minimum, a některé dohody nabízejí další týdenní dovolenou navíc nad 40 let, a další výhody, které se mohou pohybovat od penzijních připojištění až po friskhetsbidrag (příplatek, který můžete použít k platbě za členství v tělovýchovné organizaci a na další sportovní aktivity) a politiky týkající se volna.

Vzhledem ke všem těmto možným výhodám a skutečnosti, že jako jednotlivý zaměstnanec o nich nepotřebujete vyjednávat sami, jsou pracoviště, která nabízejí kollektivavtal pro pracovníky ve Švédsku, považována za vysoce atraktivní.

Klíčovou věcí, kterou zde musíte vědět, je, že nemusíte být členem odborů, abyste byli kryti kolektivní smlouvou, a i když jste členem odborů, kollektivavtal pro vás nemusí platit. Kollektivavtal se vztahuje na přibližně 90 procent pracovníků, což platí pouze v případě, že se zaměstnavatel rozhodne uznat určitý odborový svaz. Pokud platí kollektivavtal, vztahuje se na všechny členy, bez ohledu na jakoukoli odborovou příslušnost.

Stojí za zmínku, že švédské pracovní zákony jsou relativně velkorysé, takže i když nejste členem odborů, stále máte jako zaměstnanec poměrně mnoho práv.

A-kassa

Pokud ztratíte práci, ve Švédsku máte nárok na pojištění v nezaměstnanosti (arbetslöshetsförsäkring), které je kolem 350 korun za den, což je zhruba 8 000 korun za měsíc před zdaněním. Mnoho pracovníků ve Švédsku je také členy fondů v nezaměstnanosti, nazývaných arbetslöshetskassa nebo a-kassa, což znamená, že platíte měsíční poplatek, a pokud se stanete nezaměstnanými alespoň po jednom roce, kdy jste členem a-kassa, máte nárok na vyšší pojištění v nezaměstnanosti.

Tato částka je založena na platu, a je obvykle 80 procent vašeho bývalého platu, ale často existuje platový strop (takže i když jste vydělali nad tuto částku, nedostanete další pojištění v nezaměstnanosti). Často je také možné zaplatit peníze navíc společnosti a-kassa, která by vás v případě nezaměstnanosti opravňovala k vyšší částce pojištného plnění.

Všechny fondy kromě jednoho (Alfa-kassan) jsou propojeny s odbory, ale abyste se mohli připojit k fondu nezaměstnanosti, nemusíte být členem odborové organizace, a dokonce se můžete připojit k jiné odborové organizaci, než je ta, kde jste členem, pokud splňujete stanovené požadavky.

Pokud jde o výběr a-kassy, měli byste zkontrolovat požadavky na způsobilost a porovnat náklady (obvykle kolem 100–150 korun za měsíc, někdy se liší podle platu), částky, vyplacené v případě nezaměstnanosti, a věnovat pozornost různým platovým stropům nebo časovým limitům.

Například Sveriges Ingenjörer platí 80 procent z platu až 100 000 korun po dobu až 150 dnů, zatímco v Unionenu na platy až 60 000 korun po dobu až 150 dnů, a Sveriges Journalistförbundet platí 80 procent z platu až 60 000 korun, ale pouze po dobu maximálně 100 dní.

Náklady a podání žádosti

Členství se mezi odbory liší, často existují různé sazby pro různé platy, a obvykle existují slevy pro studenty nebo členy, kteří jsou nezaměstnaní.

Pokud máte nárok na více než jeden odborový svaz, například pokud patříte k profesi, jako je pedagogika, která má dva specializované odbory, nebo pokud volíte mezi odvětvově specifickým odborovým svazem a obecnějším odborem, měli byste zvážit nejen náklady, ale také to, jakou hodnotu si myslíte, že byste z každé možnosti získali.

To je zvláště důležité, pokud jeden odborový svaz nabízí výhody, které určitě využijete, například studijní stipendia nebo nižší sazby hypoték, a pokud to neplatí, můžete vzít v úvahu, jak relevantní je pro vás školení a kariérní poradenství.

Pro detailní informace se můžete přihlásit online prostřednictvím webových stránek odborů nebo je přímo kontaktovat ohledně konkrétních otázek.

Pokud se týká pracovníků, kteří jsou vysíláni do Švédska na práce z České Republiky, i na ně se může vztahovat členství v odborech, či výhody, které odborová organizace poskytuje i nečlenům. Vždy záleží na konkrétní situaci a posouzení toho, na jaké období či typy projektů jsou pracovníci vysíláni.

To se týká samozřejmě především stavebnictví, ale i dalších montážních činností, ale i více ceněných prací, jako je inženýring a další. S konkrétní situací jsme připravení Vám poradit v rámci služeb zahraniční kanceláře CzechTrade ve Skandinávii.

Článek připravil kolektiv pracovníků CzechTrade Skandinávie se sídlem ve švédském Stockholmu, a působností i pro další sevreské země – Norsko, Dánsko a Finsko.

S využitím zdroje: zpravodajský server The Local

Foto: Melker Dahlstrand / imagebank.sweden.se