Češka republika CBRE: Obim ulaganja u nekretnine će pasti za 20 procenata

Published: 21.12.2020. Related countries:  Ceška Republika Ceška Republika

Obim ulaganja u nekretnine u Češkoj Republici 2020. godine dostići će približno 2,5 milijarde EUR, što je za 20% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Obim ulaganja u nekretnine u Češkoj Republici 2020. godine dostići će približno 2,5 milijarde EUR, što je za 20% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovo slijedi iz CBRE prognoze. Povratak na vrijednosti prije pandemije COVID, CBRE predviđa do druge polovine 2022. U narednim godinama ulaganje u stambene nekretnine će zabilježiti porast. Privlačnim su se čak i tokom pandemije pokazali maloprodajni parkovi. Njihov udio u investicije će i dalje rasti tokom 2021 godine. U trećem kvartalu je bilo u izgradnji 130.300 m2 planiranih kancelarija koje će biti završene 2021. i 2022.

Izvor: www.cianews.cz