ČEZ je preuzeo austrijski Moser & Partner Ingenieurbüro

Published: 16.11.2020. Related countries:  Ceška Republika Ceška Republika

ČEZ je preuzeo austrijski Moser & Partner Ingenieurbüro.

ČEZ grupa je stekla 100% udjela u austrijskoj kompaniji Moser & Partner Ingenieurbüro. Kompanija se fokusira na inženjerske usluge izgradnje zgrada i projekte za uštedu energije. Cijena sticanja akcija je 154 miliona CZK. Grupa još uvijek traži kompanije u ESCO sektoru koje bi joj omogućile jačanje pozicije posebno na tržištima u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i Njemačkoj sa preklapanjem na sjeveru Italije i Austriji. Neke se međutim, akvizicije odlažu zbog COVID-19.

Izvor: www.cianews.cz