Konfederacija trgovine i turizma Češke Republike (SOCR) pozvala je vladu da bolje komunicira o COVID-19

Published: 28.9.2020. Related countries:  Ceška Republika Ceška Republika

Konfederacija trgovine i turizma Češke Republike (SOCR) pozvala je vladu da promijeni pristup i komunikaciju u odnosu na mjere protiv COVID-19, kako se iste ne bi štetno odrazile na ekonomiju i turizam.

Konfederacija trgovine i turizma Češke Republike (SOCR) pozvala je vladu na promjenu pristupa u planiranju i komunikaciji u odnosu na mjere protiv COVID19. Ocijenjeno je da velike promjene u mišljenjima članova vlade u nekoliko dana štete ekonomiji, posebno turizmu, koji je novim mjerama opet najviše pogođen. Predvidivost okoline je jedan od najvažnijih uslova za poslovni uspjeh. Krozni propisi će se u krajnjoj liniji, negativno odraziti i na državni budžet.

Izvor: www.cianews.cz