MONETA Money Bank (MMB) i ČSOB Leasing su od Evropske investicione banke (EIB) dobili zajmove za podršku kompanijama

Published: 21.12.2020. Related countries:  Ceška Republika Ceška Republika

MONETA Money Bank (MMB) i ČSOB Leasing su od Evropske investicione banke (EIB) dobili zajmove za podršku kompanijama i inovacijama.

Evropska investiciona banka (EIB) obezbijedila je MONETA-i Money Bank (MMB) zajam u vrijednosti od 1,8 milijardi čeških kruna (CZK), koji će banka koristiti za podršku malim i srednjim preduzećima. Istovremeno, EIB je takođe zaključila ugovor o zajmu sa ČSOB Leasingom, kojim će se u istu svrhu prikupiti 3,42 milijarde CZK. Cilj je oživljavanje češke ekonomije, na koju je negativno uticala pandemija COVID-19, kao i podrška inovacijama.

Izvor: www.cianews.cz