Praški aerodrom: Broj putnika smanjen je za 78,39 posto

Published: 21.12.2020. Related countries:  Ceška Republika Ceška Republika

Praški aerodrom bilježi pad broja putnika za 78,39 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Praški aerodrom bilježi za 11 mjeseci u 2020. godini pad broja putnika putnika na 3,56 miliona (međugodišnje -78,39%). U novembru bilo je 65 823 (-98,74%). Najpopularnije odredište bio je Amsterdam, Kijev/Borispol i Malaga. Ukupan prevoz tereta od januara do novembra opao je za 35,07% na 48,38 miliona kg. U novembru je bio 3,72 miliona kg (-48,05%).

Izvor: www.cianews.cz