Raiffeisen banka predviđa pad BDP-a Češke od 7,6 posto

Published: 30.4.2020. Related countries:  Crna Gora Crna Gora

Raiffeisen banka predviđa pad BDP-a Češke od 7,6 posto a ukoliko bi došlo do drugog talasa pandemije za čak više od 9%.

Ekonomija Češke će pasti za oko 7,6% u 2020. godini. Ovo pretpostavlja predviđanje Raiffeisen banke, s tim da ukoliko dođe do  drugog talasa pandemije postoje realne prijetnje da će se produbiti pad BDP-a za više od 9%. Nezaposlenost će se takođe povećati.  Sveukupno, kriza COVID-19 može stranu ekonomiju koštati od 270 do 340 hiljada radnih mjesta i značajno usporiti rast plata. Prosječna inflacija bi u 2020. godini trebala biti 2,5%. Krajem godine potrošačke cijene će dostići 1,7% međugodišnjeg rasta.

Izvor: www.cianews.cz