U Češkoj se broj novih električnih automobila povećao za 112 posto

Published: 31.8.2020. Related countries:  Ceška Republika Ceška Republika

U Češkoj je u odnosu na prethodnu godinu u drugom kvartalu povećan broj novoregistrovanih električnih automobila za 112%.

U Češkoj je u odnosu na prethodnu godinu u drugom kvartalu povećan broj novoregistrovanih električnih automobila za 112% na 557 komada, dok je pokretačka snaga bila slična kao i u zapadnoj Evropi, plug-in hibridni (PHEV) segment. Jasno baterijski automobili (BEV) prodali su se za 34% više u odnosu na prethodnu godinu, dok grupa dodavanjem hibrida i PHEV bilježi rast od 284% godišnje. Stručnjak PwC ČR, Michal Razim izjavio je da sigurno u svému tome igra pozitivnu ulogu i nova ponuda ŠKODA-e AUTO ponuda.

Izvor: www.cianews.cz