Vlada Češke republike će ukinuti oslobađanje od PDV-a za pošiljke iz zemalja koje nisu članice EU

Published: 12.5.2020. Related countries:  Ceška Republika Ceška Republika

Vlada Češke republike ukida oslobađanje od PDV-a za pošiljke iz trećih zemalja. Izmjena i dopuna zakona o PDV-u stupiće na snagu 1. januara 2021. godine.

Češka vlada je odobrila izmjenu zakona o PDV-u kojom se uklanja nejednaki porez prekograničnih elektronskih pošiljki iz zemalja koje nisu članice EU. Do sada su male pošiljke u vrijednosti do 22 eura iz zemalja van EU bile oslobođene PDV-a. Izmjena i dopuna ovog zakona stupiće na snagu 1. januara 2021. godine. Vlada je takođe odobrila prilagođavanje budžetskog procesa, tako da intenzivna priprema budžeta neće početi do 10. avgusta 2020., kada Ministarstvo finansija  ažurira makroekonomsku prognozu i prognozu prihoda.

Izvor: www.cianews.cz