Nizozemská vláda představila rozpočet pro rok 2023

Gepubliceerd: 22-9-2022 Verwante landen:  Nederland Nederland

Rozpočet pro rok 2023 představený nizozemskou vládou reaguje mimo jiné na současnou energetickou krizi.

Jako každé 3. zářijové úterý i letos při tradičním Prinsjesdag (princeznin den) představila veřejnosti Nizozemská vláda rozpočet pro rok 2023.

Ačkoli státní dluh zůstane na úrovni 49,5 % HDP rozpočtový schodek vzroste na 3 % HDP, tedy těsně pod oficiální limit EU. Daň z příjmu FO se sníží na 36,93 % u příjmů do 73 071 EUR. Spolu se zvýšení daňových slev by měly průměrné příjmy stoupnout o 500 EUR ročně. Daň ze zisku PO se zvýší z 15 % na 19 % u příjmů nad 200 000 EUR za hospodářské období. 

Porostou například daně z létání, daň z převodu nemovitosti, nebo daň na nealkoholické nápoje. Naopak u solárních panelů bude DPH sníženo na nulu, pokles zaznamenají lidé také u daně na pohonné hmoty. O 10 % se zvýší minimální mzda, státní důchod a další dávky. Rovněž poroste příspěvek na bydlení, dávky na zdravotní péči nebo příspěvky na péči o děti. Nárůst ovšem přijde i u nákladů na zdravotní pojištění, a to zhruba o 11 EUR měsíčně.

Zavádí se cenový strop pro účty za energie, který bude platný do konce příštího roku, kdy měsíční záloha nesmí překročit 290 EUR. Vláda rovněž vyčlenila 50 milionů EUR na fond podpory pro lidi, kteří nemohou platit účty za energie. Na podporu vzdělávání a boj proti nerovnosti příležitostí bylo vyčleněno 2 miliard EUR. Další prostředky byly vyčleněny na pomoc Ukrajině a zvládání uprchlické krize.

Zdroj: https://www.dutchnews.nl/news/2022/09/income-tax-down-asset-tax-up-what-the-2023-budget-means-for-you/.
Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Nizozemsko.