Slimme quarantaine en de opsporings-app eRouška

Gepubliceerd: 23-7-2020 Verwante landen:  Czech Republic Czech Republic

Smart app

Smart Quarantine is een systeem dat moet leiden tot vroege opsporing en testen op de infectieziekte COVID-19, alsmede tijdig in quarantaine zetten van zoveel mogelijk potentieel geïnfecteerde mensen. Een deel hiervan is een samenwerking met de geïnfecteerden die een selectie van contacten maken naar wie ze het virus hebben kunnen overdragen.


Het doel van de slimme quarantaine is om verdere verspreiding van het virus in Tsjechië zoveel mogelijk tegen te gaan en tegelijkertijd om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer normaal kunnen leven.


Slimme quarantaine helpt regionale hygiënestations ook om hun procedures te versnellen. Het gebruik van digitale technologieën zal het veel gemakkelijker en nauwkeuriger maken om mensen te identificeren die in contact zijn gekomen met het coronavirus. Uiteraard voldoet alles volledig aan de wet van de bescherming van persoonsgegevens en worden de gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming gebruikt. De verkregen locatiegegevens worden op geen enkele manier misbruikt.
Het Tsjechische programma is geïnspireerd op bestaande systemen uit Zuid-Korea en Singapore.


Methode


● Wie verneemt dat hij COVID-19 heeft opgelopen, wordt benaderd door het regionale hygiënestation om, samen met een hygiënist, zoveel mogelijk risicocontacten van de afgelopen 5 dagen te identificeren.


● Wanneer de persoon zijn officiële toestemming geeft, zal het regionale hygiënestation een "traceerkaart" maken van de plaatsen waar de besmette persoon zich bevond afgelopen dagen op basis van mobiele data van de operatoren.


● Nadat de besmette persoon samen met de hygiënist alle risicocontacten in kaart heeft gebracht, worden mensen door een speciaal gebouwd callcenter zo snel mogelijk geïnformeerd en in quarantaine gezet.


● Vervolgens worden deze mensen na 4-5 dagen in quarantaine bezocht door een bemonsteringsteam, dat een monster afneemt en ervoor zorgt dat de geteste persoon zo snel mogelijk (liefst binnen 48 uur) op de hoogte wordt gebracht van de uitslag.


● Als de test positief is, doorloopt de nieuwe geïnfecteerde persoon hetzelfde proces. Uiteraard onder voorbehoud van zijn officiële toestemming.


De app eRouška (= eMondkapje)
Erouška is een mobiele app waarmee hygiënisten gemakkelijker, efficiënter en sneller mensen kunnen vinden die recentelijk in aanraking zijn gekomen met een besmette persoon en die een hoog risico lopen op infectie. Het grote voordeel voor gebruikers is dat ze bij een besmetting hun contacten van afgelopen dagen gemakkelijk en snel kunnen doorgeven en dat er ook mensen worden opgespoord en gewaarschuwd die de besmette persoon niet persoonlijk kent.


Het is een mobiele applicatie voor smartphones. Dankzij Bluetooth-technologie onthoudt de applicatie andere gebruikers van de app die u heeft ontmoet. Iedereen met deze app kan hygiënisten helpen om snel zogenaamde risicocontacten op te sporen.
In de praktijk betekent dit dat als u een coronavirus test hebt gehad, een hygiënist u zal vragen om een overzicht van de mensen die u de afgelopen dagen hebt ontmoet. U stuurt hem eenvoudig een anonieme lijst van eRouška-gebruikers met wie u contact hebt gehad. Hieronder vallen ook degenen die u niet persoonlijk kent, omdat u bijvoorbeeld alleen met de bus bent gegaan.


Als u daarentegen zelf in contact komt met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld, kan het station u bellen, zodat u op de hoogte bent en het virus niet verder verspreidt. ERouška is een ideaal hulpmiddel voor hygiënisten om snel contact op te nemen met diegenen die epidemiologisch significant contact hebben gehad met de geïnfecteerden (meestal langer dan 15 minuten op een afstand van minder dan twee meter).

 

Bron: https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/


Samengesteld door het Nederlandse collectief van CzechTrade