Tsjechische B.V. - s.r.o. kunt u vanaf dit jaar sneller en gemakkelijker oprichten

Gepubliceerd: 9-4-2021 Verwante landen:  Czech Republic Czech Republic

De bedoeling is om het hele proces te versnellen en het verminderen van de bureaucratie

Vertegenwoordigers van bedrijven hebben in januari jl. de belangrijkste wetswijzigingen meegemaakt sinds 2014, toen het Wetboek van Koophandel werd ingetrokken. De wijziging van de Tsjechische Ondernemingswet is bedoeld om bedrijven te ontlasten van overbodige administratie. Het is gemakkelijker en sneller om een naamloze vennootschap op te richten en verdere verbeteringen komen eraan.

De Ondernemingswet, die het Wetboek van Koophandel verving, verlaagde het minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal van een startende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van 200.000 CZK tot symbolische 1 CZK zeven jaar geleden. "Hoewel je meestal wat aandelenkapitaal nodig hebt om een bedrijf te starten, werd de vermindering van de financiële eisen door ondernemers positief ervaren. De wijziging van dit jaar gaat in de eerste plaats over het versnellen van het hele proces en het verminderen van de bureaucratie ”, beschrijft Tsjechische advocaat Jiří Koukal.

Vanaf januari 2021 kunnen de kleinste start-ups met beperkte aansprakelijkheid het aandelenkapitaal (als het maximaal 20 000 CZK is) anders dan op een speciale bankrekening storten - bijvoorbeeld rechtstreeks bij een notaris, die depositobeheerder wordt, of bij een van de oprichters. De oprichting van een naamloze vennootschap in Tsjechië heeft tot dusver onevenredig veel tijd gekost. Volgens de Doing Business 2020 studie van de Wereldbank duurde in Tsjechië het gemiddeld 24,5 dagen, wat het land plaatste op de 134e plaats van 190 landen. Zelfs na de laatste wijzigingen is het echter niet mogelijk om sneller dan in een week een s.r.o. in Tsjechië op te zetten. Het is nog steeds nodig om een notaris te bezoeken die de partnerschapsovereenkomst zal vastleggen. Vervolgens moet u een handelsvergunning voor het bedrijf verkrijgen bij de KVK. Het Bureau heeft vijf werkdagen de tijd om een uittreksel uit het register af te geven. Het is niet meer nodig om een verzoek om inschrijving in het register in te dienen bij de registerrechter. Het kan door de notaris zelf worden gedaan, maar alleen door degene die twee opeenvolgende inschrijvingen doet - de eerste bij de oprichting van het bedrijf en vervolgens de tweede op het attest voor inschrijving in het handelsregister. De oprichters moeten dus nog twee keer naar de notaris.

Op basis van de EU-richtlijn over het gebruik van digitale instrumenten en procedures in het vennootschapsrecht moeten de lidstaten de oprichting van een bepaald type bedrijf volledig online toestaan. Tsjechië zou de Europese wetgeving tegen 1 augustus 2021 implementeren, maar de deadline kan met een jaar worden uitgesteld en Tsjechië zal deze gebruiken vanwege de effecten van beperkingen die verband houden met de covid-19-epidemie.

Positieve veranderingen zullen mogelijk pas in de tweede helft van volgend jaar plaatsvinden. De digitaliseringsrichtlijn is bedoeld om het hele proces te vereenvoudigen. De overheid zou in de nabije toekomst ook wetgeving moeten voorstellen waardoor de oprichting en registratie van een rechtspersoon en het verkrijgen van een handelsvergunning onafhankelijk van elkaar kunnen zijn. Het bedrijf wordt dus officieel opgericht door registratie. De oprichting van een s.r.o. online is de facto bedoeld om de reeds geplande wijziging van het notarieel reglement mogelijk te maken. Om een vennootschap op te richten is nog wel een notariële akte nodig, maar deze wordt elektronisch opgemaakt. "Het zal mogelijk zijn om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten zonder de fysieke aanwezigheid van een persoon bij een notaris, terwijl de identiteitscontrole wordt gehandhaafd, waarbij de wil van de oprichter en de wettigheid van de naam van het bedrijf worden vastgesteld", verklaren de auteurs van het amendement in de toelichting. In plaats van de handgeschreven handtekening van de deelnemer, wordt de elektronische inschrijving ondertekend met een erkende elektronische handtekening. De gekwalificeerde elektronische handtekening vervangt dan het stempel en de handtekening van de notaris.

De wijziging heeft echter niet alleen betrekking op alle bedrijven en ondernemers die overwegen om in 2021 een bedrijf op te richten, maar ook op degenen wier bedrijf al lang actief is. Het nieuws in de Ondernemingswet raakte het management van naamloze vennootschappen, waar de functie van de statutair directeur en de voorzitter van de raad van bestuur werd afgeschaft. De bedrijfsvoering is nieuw toevertrouwd aan de Raad van Bestuur. Het verwierf de bevoegdheden die voorheen toebehoorden aan de statutair directeur. In de praktijk mag er dus geen sprake meer zijn van een bevoegdheidsconflict. Wat zijn de bevoegdheden van de raad van bestuur enerzijds en de statutair directeur anderzijds, de aandelen moesten door henzelf bepaald worden in de statuten of intern reglement. Een andere verordening staat het opzeggen van het bedrijf toe als het zijn jaarrekening niet publiceert, wat een fundamenteel probleem is in Tsjechië (het zijn nog steeds tientallen procenten van de bedrijven). Tot dusverre hebben de rechtbanken zondaars gestraft met een boete van maximaal 100 000 CZK, wat in werkelijkheid slechts een minimum aan bedrijven heeft ontvangen. Sancties zijn nu ingrijpender. "Als het bedrijf zijn verplichting niet nakomt en de jaarrekening niet in twee opeenvolgende perioden indient, kan de rechtbank het na het verstrijken van de aanvullende periode annuleren", herinnert Jiří Koukal.


Bron: www.businessinfo.cz

Samengesteld door het Nederlandse collectief van CzechTrade