Statical s.r.o.

Producent nierdzewnych ścięgów i kotw do naprawy zabytkowych zabudowań. Firma StatiCAL s r.o. jest jedynym producentem tych unikalnych technologii w skali całej Europy Środkowej.

STATICAL SYSTEM – unikalna technologia nierdzewnych ścięgów i kotw do naprawy zabytkowych zabudowań. Montaż ścięgów STATITie przebiega na tyle mało inwazyjnie w strukturę muru, że naprawa pozostaje niemal niewidoczna. Dzięki unikalnemu kształtowi ślimacznicy zbrojenie pracuje z takim samym naprężeniem na całej długości naprawianego fragmentu muru. Naprawa sklepień, przygotowanie dodatkowego wieńca czy kotwienie oderwanych ścian, w tych sytuacjach zastosowanie ma system STATICAL.

Mikropale STATIPile dają nam możliwość ustabilizowania niewystarczająco nośnego podłoża przy pomocy prostego i lekkiego urządzenia montażowego. Dzięki temu dostać się można do trudno dostępnych przestrzeni. Kombinacja obu elementów w połączeniu z doświadczeniem w wierceniu i użyciu historycznych metod naprawy przy pomocy stalowych kutych ścięgów czyni system STATICAL skutecznym narzędziem dla statycznych napraw zabytkowych obiektów.