Czeska firma Armatury Group dostarcza armatury do polskiej sieci gazowej.

Opublikowany: 2021-01-29 Kraje powiązane:  Polska Polska

Firma Armatury Group działa od ponad dwudziestu lat w Dolnym Beneszowie i nawiązuje do tradycji produkcji armatur w regionie.

Firma Armatury Group dostarczyła w roku 2020 do polskiej sieci gazowej 349 sztuk zaworów kulowych w ramch projektów unijnych. Projekty z nazwą Baltic Pipe project“ i „North-South Gas Corridor“ mają połączyć Norwegię, Danię, terminal LNG Świnoujście - Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, z terminalem w Chorwacji. Projekty wspierane przez UE poza głównymi odgałęzieniami gazociągow Baltic Pipe Polska - Litwa, Polska - Słowacja, obejmują też budowę kolejnych nowych gazociągów, remonty już istniejących, tłocznie i stacje przesyłowe. Firma przygotowuje się do udziału w innych częściach projektów w powyższych krajach, wprowadza inowacje istniejących już armatur, opracowuje nowe typy pod wymagania klientów. W roku 2021 planuje dostarczyć do Polski ok. 550 armatur od DN 50 do DN 1000.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko

Zdroj: CIA NEWS