Czeski rząd zrezygnuje z podatku VAT na gaz i energię elektryczną w związku z kryzysem energetycznym

Opublikowany: 2021-11-10 Kraje powiązane:  Polska Polska

Wzrost cen energii powodują poważne zmartwienia w gospodarstwach domowych w całej Republice Czeskiej. Teraz rząd upoważnił Ministerstwo Finansów do zniesienia podatku od wartości dodanej (VAT) od energii w listopadzie i grudniu, w celu złagodzenia narastającego kryzysu.

Czeski rząd zrezygnuje z podatku VAT na gaz i energię elektryczną w związku z kryzysem energetycznym


Krok ten powinien spowodować, że gospodarstwa domowe zaoszczędzą znaczne kwoty na gazie i elektryczności, z około 350 koronami zaoszczędzonymi dla gospodarstw domowych płacących 1000 koron miesięcznie w listopadzie i grudniu, w oparciu o 21-procentową stawkę VAT na energię.

Minister finansów Alena Schillerová powiedziała również, że po zwolnieniu z podatku VAT z dniem 1 stycznia nastąpi nowelizacja ustawy o VAT, która przedłuży zniesienie podatku tak długo, jak będzie to konieczne, aby zapewnić dostęp do energii czeskim gospodarstwom domowym. Schillerová zauważyła, że ​​jest to nadzwyczajny krok, który do tej pory wykorzystano jedynie w celu zapewnienia wystarczającej liczby respiratorów podczas pandemii Covid.

Schillerová zwróci się również do Europejskiego Komitetu ds. VAT o umożliwienie Republice Czeskiej trwałego obniżenia stawki podatku na energię. Schillerová powiedziała też, że resort liczy na zwolnienie z VAT na energię na cały 2022 rok.

Rząd może również zrzec się 8 miliardów CZK, które wcześniej były potrzebne sektorowi prywatnemu jako wkład do odnawialnych źródeł energii. Całkowity roczny wkład Czech do źródeł odnawialnych wynosi 47 miliardów CZK, z czego 27 miliardów CZK wpłaca państwo, a pozostałe 20 miliardów CZK wpłacają gospodarstwa domowe i firmy.

Gospodarstwa domowe o średnim zużyciu energii do trzech megawatów na godzinę będą zwolnione z opłaty za odnawialne źródła energii, która obecnie wynosi 1500 CZK rocznie. Zmiana składek za energię nie będzie, zdaniem rządu, wymagać żadnych działań ze strony konsumentów, którzy po prostu nie będą już rozliczani z tej składki.

Premier Andrej Babiš ma również nadzieję przedyskutować z Komisją Europejską ustalenie limitu cen emisji. Rosnące koszty w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, który jest wykorzystywany do regulowania poziomu emisji dwutlenku węgla dozwolonych dla państw członkowskich, to kolejny czynnik przyczyniający się do wzrostu cen energii elektrycznej w całej Europie.  

Opracowało biuro zagraniczne CzechTrade Warszawa

Źródło: https://www.expats.cz/