Czeski Urząd Statystyczny (ČSÚ) ogłosił spadek stopy bezrobocia

Opublikowany: 2022-03-04 Kraje powiązane:  Polska Polska

Czeski Urząd Statystyczny (ČSÚ) ogłosił spadek stopy bezrobocia

Stopa bezrobocia w Czechach spadła o jeden punkt procentowy w stosunku do ubiegłego roku i w styczniu 2022 wynosiła 2,3 procent. Bezrobocie w Czeskiej Republice dotyka częściej kobiet niż mężczyzn i wynosi 2,6 procenta podczas gdy bezrobocie mężczyn kształtuje się na poziomie 2 procent.

Departament Pracy, Migracji i Równości Szans CZSO zauważa, większy udziału osób aktywnych zawodowo na rynku pracy co pokazuje wzrost stopy zatrudnienia o 1,6 procenta rok do roku.

Opracowało biuro zagraniczne CzechTrade Warszawa

Źródło: https://www.garaz.cz/