Dług narodowy Czech wzrósł do rekordowych 2,895 bln koron

Opublikowany: 07.03.2023 Kraje powiązane:  Polska Polska

Dług narodowy Czech wzrósł do rekordowych 2,895 bln koron

Wzrost zadłużenia Republiki czeskiej spowodowany jest emisją nowych obligacji państwowych, które Ministerstwo Finansów wykorzystało do sfinansowania ubiegłorocznego deficytu budżetowego w wysokości 360,4 mld koron.

Ministerstwo Finansów sprzedało na rynkach średnio- i długoterminowe obligacje rządowe o wartości 431,3 mld CZK. Z drugiej strony trzykrotnie spłacała obligacje rządowe na łączną kwotę 145,4 mld CZK.  Dochód netto państwa z operacji na rynku pieniężnym osiągnął 22,1 mld CZK, co oznacza wzrost o 19,7 mld CZK rok do roku. Do wyniku przyczyniły się wyższe stopy procentowe.

 

Opracowało biuro zagraniczne CzechTrade Warszawa

Źródło;  https://www.novinky.cz/

 

Cookies