Należąca do PKN Orlen spółka Unipetrol podała wyniki finasowe

Opublikowany: 2020-12-12 Kraje powiązane:  Polska Polska

Unipetrol jest spółką w 100 proc. zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach.

Unipetrol zarobił 22,6 milirda CZK i EBITDA LIFO w wysokości -0,6 miliarda CZK w III kwartale 2020 roku. Wolumen przerobu ropy naftowej wyniósł 1,914 mln ton. Inwestycje osiągnęły 1,2 miliarda CZK. Unipetrl odnotował w III kwartale negatywny makroekonomiczny efekt w wysokości ponad 1mld CZK. Doszło do załamania na rynku paliw lotniczych i jest nadywyżka podaży oleju napędowego na rynkach światowych. W najbliższych miesiącach rentowność grupy by miało wesprzeć uruchomienie nowej instalacji polietylenu PE3. Grupa Unipetrol jest też w trakcie modernizacji sieci stacji paliw Benzyna, rozbudowy bistro Shop Cafe i ekspansji na Słowację.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře v Polsku

Zdroj: ČIANEWS