Praga będzie przekształcać odpady w surowy materiał budowlany

Opublikowany: 2021-11-26 Kraje powiązane:  Polska Polska

Dzięki badaniom i innowacjom technologicznym odpady te mogą być teraz przetwarzane na surowce i wykorzystywane w budownictwie.

Praga będzie przekształcać odpady w surowy materiał budowlany


Na początku tego roku miasto Praga zatwierdziło Plan klimatyczny 2030, przedłożony przez zastępcę burmistrza ds. środowiska Petra Hlubučka.

Plan ten nakreśla cele stolicy, jakimi jest osiągnięcie 45% redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Ponadto podkreśla znaczenie m.in. zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mając na uwadze te cele, Praga uruchomiła ostatnio różne inicjatywy, aby stać się czystszym, bardziej zielonym i bardziej zrównoważonym miastem. Biorąc to pod uwagę, ustanowiła różne centra ponownego użycia, w których osoby fizyczne mogą deponować niechciane przedmioty zamiast je wyrzucać.

Miasto Praga poinformowało niedawno, że przygotowuje się do przekształcenia żużla wytworzonego podczas spalania odpadów w materiały budowlane. Według Hlubučka, spalarnia produkuje od 65 do 70 tysięcy ton żużla rocznie. Co więcej, miasto płaci rocznie około 40 mln CZK za składowanie.

Dzięki badaniom i innowacjom technologicznym odpady te mogą być teraz przetwarzane na surowce i wykorzystywane w budownictwie. Mówiąc dokładniej, czysty żużel ma podobno różne użyteczne właściwości, które pozwalają na wykorzystanie go jako warstwy bazowej przy budowie dróg.

Hlubuček omówił zalety przekształcania żużla w surowce, podkreślając, że przyniesie to duże oszczędności finansowe i zmniejszenie emisji CO2. To z kolei pomogłoby zbliżyć stolicę do realizacji celów klimatycznych.  

Opracowało biuro zagraniczne CzechTrade Warszawa

Źródło: https://praguemorning.cz/