Produkcja rolna w Czechach rośnie

Opublikowany: 2021-08-31 Kraje powiązane:  Polska Polska

Na 147 miliardów koron wzrosła produkcja rolna w Czechach.

Według wstępnych danych za rok 2020 czeskie rolnictwo osiągnęło najwyższą wartość produkcji w ostatnich pięciu latach. Informacje przedstawiono w Raporcie o stanie rolnictwa za rok 2020, który zatwierdził rząd czeski 23 sierpnia 2021. Dokument zawiera również dane dotyczące łącznych wydatków na wsparcie sektora rolnego, które rok od roku wzrosły o 8,2% do wysokości 74,6 miliarda koron. Pod koniec roku 2020 w Czechach było ewidowanych 4665 rolników ekologicznych i 865 producentów żywności ekologicznej. Udział gruntów upraw ekologicznych w ogólnej powierzchni użytków rolnych wyniósł 15,3%.

Zdroj: ČIA

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko/ Katovice