Rozpocznie się modernizacja linia kolejowej z Dětmarovic do granicy z Polską

Opublikowany: 2020-06-29 Kraje powiązane:  Polska Polska

Zarządca sieci kolejowej w Czechach firmy Správa železnic zawarł umowę na przebudowę linii kolejowej do Polski o wartości 3 mld. CZK z firmami OHL ŽS i STARBAG Rail.

Linia o długości 10 km zostanie całkowicie wyremontowana. Część prac stanowić będzie także przebudowa sześciu przejazdów kolejowych, modernizację systemów ich bezpieczeństwa oraz instalację nowej sieci trakcyjnej. Na stacjach Detmarovice, Pertowice u Karvine i Zawadach zrekonstruowane zostaną perony i ich zadaszenie.
Przebudowa ma między innymi rozwiązać zniesienie obowiązku obniżania szybkości pociągów na tym odcinku ze 100 km/h na 65 km/h.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Polsku
Zdroj: ČIA News