Wood & Company zakupi biogazownie za 1 miliard CZK

Opublikowany: 2020-12-11 Kraje powiązane:  Polska Polska

Szykuje się duża inwestycja w sektorze biogazowni w Czechach.

Wood & Company planuje zainwestować około 1 miliarda CZK w akwizycję biogazowni. Firma zamierza ewentaualnie przebudowę stacji na produkcję biometanu. Celem inwestora jest konsolidacja rynku biogazowni, który jest obecnie rozdrobniony, ale przy tym wykazuje tendencje wzrostowe. W celu realizacji inwestycji została założona spółka Wood Biometan Invest. Firma prewiduje, że inwestować będą zarówno firmy inwestycyjne jak i stopniowo indywidualni reatailowi inwestorzy.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře v Polsku

Zdroj: ČIANEWS