Wyższa Szkoła Techniczna w Pradze rozpoczęła produkcję nowego nanomateriału.

Opublikowany: 2020-04-28 Kraje powiązane:  Polska Polska

Nowy nanomateriał do produkcji filtrów w maskach ochronnych miałby pomóc z niedostatkiem masek z filtrem ffp3, których w okresie pandemii brakuje na rynku.

 

Koncept nowego nanowłókna został opracowany wspólnie z firmami ProNanoTech i Nanuntio. Centrum uniwersyteckie UCEEB przy Wyższej Szkole Technicznej (ČVUT) rozpoczęło produkcję nowego materiału, który będzie wykorzystywany do produkcji filtrów. Materiał z nanowłókna jest przeznaczony przede wszystkim dla firm, które produkują maski ochronne. Nowy materiał posiada właściwości antybakteryjne i antywirusowe.
Nanomateriały to różnego rodzaju materiały, w których występują systematycznie struktury na poziomie molekularnym, a więc nieprzekraczającym 100 nanometrów
(1 nanometr = jedna miliardowa metra). Nanomateriały wykorzystywane są już od kilkunastu lat, np. w medycynie.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Polsku
Zdroj: ČIA  News