Zielone inwestycje w Czechach do roku 2025 osiągną 800 mld. CZK.

Opublikowany: 2021-07-26 Kraje powiązane:  Polska Polska

Popularność zielonych inwestycji w Czechach rośnie.

Łączna kwota inwestycji tkz. zielonych może osiągnąć w latach 2021-2025 aż 800 mld. CZK. Tak przewiduje Česka spořitelna (bank) z zastrzeżeniem, że do roku 2030 kwota ta może wzrosnąć do 2 bilionów CZK. Bank ocenił, że kwota potrzeb inwestycyjnych na rozwój OZE, efektywności energetycznej, o którym mowa w aktualnym Planie Narodowym Republiki Czeskiej w dziedzinie energii i klimatu wyniesie co najmniej 2 bil. CZK. Wygląda jednak na to, że cele zawarte w planie ulegną jeszcze nawyższeniu.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko

Zdroj: ČIA NEWS