Akcije

Upoznajte poslovnog partnera tokom događaja za stupanje u kontakte, na sajmovima, akciji za posredovanje kontakata po meri ili drugih događaja.

22.4.2024. SEEBBE 2024 48. MEĐUNARODNI SAJAM GRAĐEVINARSTVA (UFI) - South East Europe Belgrade Expo Srbija Bulevar vojvode Mišića 14, Beograd, Srbija

Cookies