Agencija CzechTrade odbranila ISO sertifikat

Објављено: 11.12.2019. Релатед земље:  Srbija Srbija

Agencija za podsticanje češkog izvoza CzechTrade je već 17 godina nosilac međunarodnog sertifikata ISO 9001.

 

Agencija CzechTrade je i ove godine potvrdila da svojim klijentima pruža kvalitetne proizvode i usluge, da je organizacija koja ima uspostavljen i održavan sistem menadžmenta – od strategije do konkretnih procesa. Agencija je uspešno kompletirala reviziju u septembru, koja je za cilj imala da proveri funkcionisanje sistema upravljanja u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.

 

 

 

CzechTrade ima sertifikat za pružanje sledećih usluga: podrška češkim firmama u njihovim izvoznim i međunarodnim aktivnostima, uključujući i nalaženje poslovnih prilika za češke kompanije, kao i predavanje inostranih upita; pružanje asistentskih i konsultantskih usluga; organizovanje prezentacionih akcija i obuka vezanih za podršku izvozu.

 

 

 

CzechTrade je više od 20 godina partner češkim firmama na njihovom putu ka eksportnom uspehu. Cilj agencije je da olakša eksportno orjentisanim kompanijam da izaberu odgovarajuće tržište, skrati vreme ulaska na tržište, pruži podršku aktivnosti usmerenih ka razvoju kompanije u inostranstvu i da eliminiše mogućnost rizika vezanog za ulazak kompanije na novu teritoriju. Međunarodne kancelarije agencije CzechTrade pružaju usluge u 59 zemalja na pet kontinenata.

 

 

Izvor: iprosperita.cz