Misija čeških proizvođača i isporučilaca protivpožarnih i protivpoplavnih tehnologija u Banji Koviljači

Објављено: 19.5.2022. Релатед земље:  Srbija Srbija

Agencija CzechTrade zajedno sa Ambasadom Republike Češke u Beogradu organizuje učešće čeških proizvođača i isporučilaca protivpožarnih i protivpoplavnih tehnologija na specijalizovanoj manifestaciji koja će se održati u Banji Koviljači u periodu od 25. do 26. maja 2022

Grad Loznica će 25. i 26. maja tekuće godine u Banji Koviljači organizovati događaj na temu saradnje lokalnih samouprava i vatrogasno-spasilačke službe i jačanje međusobne koordinacije opština u slivu reke Drine prilikom rešavanja vanrednih situacija. Događaj bi trebalo da se završi svečanim potpisivanjem Sporazuma o formiranju službe civilne zaštite na slivu reke Drine.

Republika Češka će na navedenoj manifestaciji učestvovati u vidu prezentacije sledećih čeških proizvođača tehnologija za zaštitu od požara i poplava: