Očekivan pad inflacije u Češkoj na 9 procenata

Објављено: 26.1.2023. Релатед земље:  Srbija Srbija

Prema prognozi Međunarodnog monetarnog fonda – MMF, inflacija u ČR bi trebalo da padne na 9,3 % sa 16 % u 2022. godini.

Pad inflacije bi trebalo da se nastavi i u narednoj, 2024. godini, kada bi prema predikcijama MMF-a trebalo da iznosi 2,5 %. Očekuje se da će stopa nezaposlenosti ove godine rasti na 3,1 % sa prošlogodišnjih 2,5 %. BDP bi trebalo da opadne na 0,5 % nakon prošlogodišnjeg rasta. 2024. godine se ekonomija vraća na 2,5 % procenata.

Izvor: ČIA NEWS