Republika Češka je deveta najnaprednija ekonomija u EU

Објављено: 14.2.2022. Релатед земље:  Srbija Srbija

BDP po glavi stanovnika je u ČR viši nego u Italiji, Španiji i Portugaliji.

Prema podacima Indeksa prosperiteta, Češka je deveta najnaprednija ekonomija u Evropskoj uniji i najbolja je u poređenju sa drugim zemljama bivšeg istočnog bloka. Analitičari su prilikom formiranju indeksa radili sa javno dostupnim podacima Eurostata, OECD, Svetske banke, UN, Svetske zdravstvene organizacije i dr. U obzir su uzeti sledeći kriterijumi: ekonomska kompleksnost, BDP po glavi stanovnika, stopa inflacije, broj robota na 10 hiljada zaposlenih, izvoz, direktne strane investicije, javni dug i sl.

Izvor: Novinky.cz