Robote u Češkoj koristi 18 procenata industrijskih preduzeća

Објављено: 15.1.2021. Релатед земље:  Srbija Srbija

U Češkoj je prošle godine industrijske robote koristilo 18 % preduzeća sa deset ili više zaposlenih u prerađivačkoj industriji.

Prema informacijama Češkog zavoda za statistiku, automatizacija je karakteristična pre svega za velike poslovne subjekte (60%). U slučaju manjih firmi, radi se o 9% preduzeća. U segmentu automobilske industrije, robote je koristilo 55 % subjekata. Dostupni podaci su pokazali i da više od 40% firmi u ČR koristi internet stvari (IoT) – međuumrežavanje fizičkih objekata, vozila, zgrada sa ugrađenom elektronikom radi razmene podataka sa operaterom ili drugim povezanim uređajima. IoT se se najviše koriste u oblasti logistike radi praćenja kretanja robe ili stanja vozila.  

Izvor: ČIA