Zahvaljujući oživljavanju sektora usluga u Češkoj zabeležen rast zaposlenih lica

Објављено: 5.8.2022. Релатед земље:  Srbija Srbija

Ukupna zaposlenost u 2 kvartalu 2022. u ČR je porasla za 123,2 hilj. lica na 5,16 miliona.

Zaposlenost je rasla u oblasti trgovine i smeštaja. Na taj način su oživele usluge koje su pre godinu dana zbog pandemije bile ograničene. Ukupan broj nezaposlenih je bio niži za 28,7 hilj., tj. 125,7 hiljada lica. Opšta stopa nezaposlenosti u starosnoj kategoriji 15 do 64 godine je opala za 0,6 procentna poena na 2,4 %. Broj ekonomski neaktivnih osoba je bio manji za 82,9 hiljade na 3,55 miliona.

Izvor: ČIA NEWS