DITHERM a.s.

Enerji ve ısıtma endüstrisinde, tehlikeli atık yakma fırınlarında, kimya ve petrokimya endüstrisinde, demir ve demir dışı metal işlemede, inşaat sektöründe ısı agregatları için refrakter astarlar ve yalıtım tasarımı ve mühendisliği, malzeme endüstris
DITHERM a.s. fırınlar ve kazanlar için refrakter astarların temini ve ayrıca termal ünitelerin yüksek sıcaklıklara, aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı korunması konusunda uzmanlaşmıştır. Bu, refrakter şekilli astarlar, refrakter beton, lifli astarlar ve tam hizmet sunumu da dahil olmak üzere diğer özel malzemeler aracılığıyla gerçekleştirilir.
 

Cookies