Analistler: Kofola ČeskoSlovensko’nun sonuçları beklentileri karşıladı

Yayınlanan: 17.5.2019 İlgili ülkeler:  Türkiye Türkiye

Kofola koeskoSlovensko'nun 1Ç 2019'daki performansı, izlenen temel finansal sonuç seviyelerinde beklentileri karşıladı.

Komerční bankanın ekonomisti Jiří Kostka 'ya göre, Kofola' nın ana riski şeker ve paketleme malzemeleri gibi girdi ürünlerinin fiyatı. Benzer şekilde, bir başka risk de, şirketin kayda değer bir potansiyel gördüğü Hırvat faaliyetlerine başlamadaki olası başarısızlık.Ceská spořitelna analisti Petr Bártek, hem satış büyümesi hem de marjlar sayesinde Kofola'nın FAVÖK'ünün tahminlerin% 12 üzerinde olduğunu söyledi. Gelirler, tahmin edilenden% 2 daha yüksekti.

https://www.cianews.cz/en